Hallo! Wij zijn groep 6!
Wij krijgen van maandag t/m vrijdag les van juf Milou. Wij leren van alles in groep 6: Rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen, verkeer, wereldoriëntatie, KO (Kunstzinnige Oriëntatie) en we gaan 2 keer in de week gymmen. Wij werken graag samen en zijn een gezellige, hardwerkende groep.
We gaan samen een leuk schooljaar tegemoet!