Bibliotheek Op School (BoS)

Onze schoolbibliotheek is gevestigd op de 1e verdieping (naast het lokaal van groep 4/5) en heeft de naam 'Het Leeskwartier".
In samenwerking met BiblioPlus - en met subsidie van de gemeente Mook en Middelaar -  hebben we een aantrekkelijke jeugdcollectie voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Er staan ruim 2400 nieuwe jeugdboeken gesorteerd per thema in onze bibliotheek.

De leesconsulent van BiblioPlus is Ingrid van Elst. Zij ondersteunt de Werkgroep Bieb-ouders (i.vanelst@biblioplus.nl).
Een aantal bieb-ouders zorgt voor de uitleen. Patricia Verhoeven is de contactpersoon van de werkgroep.
Juffrouw Sylvia en juffrouw Ellen zijn de coördinatoren.

Op woensdag worden boeken uitgeleend van 11.15-12.15 uur aan alle kinderen (en/of hun ouders) die niet op de Adalbert Basisschool zitten.
De kinderen die wel op onze school zitten, kunnen boeken lenen onder schooltijd op woensdag -en donderdagochtend, zowel voor thuis als in de klas.

De peuters komen samen met de leidster van de peuterspeelzaal ook boeken halen om voor te lezen.

Hebt u belangstelling om als bieb-ouder mee te werken aan de uitleen van de boeken?
Neem dan contact op met Patricia, Ingrid, Sylvia, of Ellen.