Groep 5
Welkom op de site van groep 5.
 
We zijn een leuke, spontane, actieve, grappige en gezellige groep met 19 kinderen.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Willeke in onze groep en op donderdag en vrijdag juf Jolanda.

Iedere morgen starten wij met zelfstandig werken en gaan daarna aan de slag met de vakken: rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen, schrijven, verkeer, wereldoriëntatie met Blink, gym, muziek, tekenen, knutselen en KO (kunstzinnige oriëntatie) met de groepen 3-4-5 door elkaar.
We werken in schriften, werkboeken en op de Chromebooks. Dat kan alleen, met een maatje of in een groepje.
Gymmen en buitenspelen doen we het allerliefste.