Ouderstichting


 

Hallo, hier leest u een berichtje van de Ouderstichting van de Adalbert Basisschool.

Ouders van onze school kunnen plaatsnemen in de ouderstichting. De ouderstichting organiseert, samen met één of meer teamleden allerlei activiteiten vanuit werkgroepen. Zo zijn er de werkgroep Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Zomerweek, Koningsspelen. Daarnaast faciliteert de ouderstichting ook de excursies van de groepen.

Het doel van de ouderstichting is bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de Adalbert Basisschool in de ruimste zin van het woord.
De ouderstichting vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage te betalen en daarmee faciliteert ze activiteiten in en rondom de Adalbert Basisschool, ten behoeve van alle kinderen. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 22,50 per kind.

Het schoolreisje wordt ook door ouders georganiseerd, waarvan er tenminste één lid is van de ouderstichting. Voor het schoolreisje wordt een bijdrage van € 25,-- gevraagd.
De afgelopen jaren is de ouderstichting overgegaan op het automatisch incasseren van zowel de vrijwillige bijdrage als de schoolreisbijdrage. Als uw kind op school komt, krijgt u een brief mee, waarbij u zich hiervoor kunt opgeven.

De ouderstichting is ook een aanspreekpunt voor ouders over allerlei onderwerpen, die ouders/kinderen én school aangaan. De ouderstichting vergadert circa 8 keer per jaar op school. Ook wordt eens per schooljaar een jaarvergadering georganiseerd, waarbij de begroting wordt besproken en tevens worden de activiteiten van de ouderstichting geëvalueerd. Alle vergaderingen van de ouderstichting zijn toegankelijk voor alle ouders. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden via ouderstichtingadalbert@gmail.com.
Eén van de MT leden, Janine van Bernebeek, woont de vergadering vanuit het team bij.


Leden van de Ouderstichting

Patrick Zegers (Voorzitter)


Tessa Versteegde (Secretaris)Yi Na Wu (Penningmeester)


Ilse Cornelissen de Bruin Patricia Verhoeven


Debbie Huisman


Verena Conzett


Liesbeth de Groot