Doelstelling van de Ouderstichting van de Adalbert Basisschool

De Ouderstichting bevordert de samenwerking tussen ouders en de Adalbert Basisschool in de ruimste zin van het woord.
Zij faciliteert activiteiten in en rondom de Adalbert Basisschool, ten behoeve van alle aan deze school verbonden leerlingen.

De Ouderstichting vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om vieringen, excursies, activiteiten en het schoolreisje te kunnen bekostigen.
De vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 per kind..
Voor het schoolreisje wordt een bijdrage van € 25,-- gevraagd.


Leden van de Ouderstichting

Saskia Uitterhoeve (Voorzitter)Kelly van Esch (Penningmeester)


Monique van Meerwijck


Yvette Peters


Petra Weijers